Revoluție în lumea smartphone-urilor: Bateriile demontabile și înlocuibile se întorc triumfal!

Demontarea și înlocuirea bateriilor de către utilizatorii finali va redeveni o opțiune în smartphone-uri până în 2027, în conformitate cu noul regulament adoptat de Consiliul European. Pentru a se conforma acestei cerințe impuse de UE, producătorii de dispozitive mobile trebuie să revizuiască proiectarea produselor lor. În prezent, singurul obstacol rămas înainte de punerea în aplicare a noilor norme este semnarea lor de către Parlamentul și Consiliul European.

Uniunea Europeană (UE) a adoptat un nou regulament care va reglementa întregul ciclu de viață al bateriilor, de la producție la reutilizare și reciclare, cu scopul de a asigura siguranța, sustenabilitatea și competitivitatea acestora. Această mișcare vine ca răspuns la importanța crucială a bateriilor în procesul de decarbonizare și tranziția către moduri de transport cu emisii zero în cadrul UE. Teresa Ribera, Ministrul spaniol al tranziției ecologice, a subliniat importanța reutilizării resurselor valoroase din bateriile uzate și necesitatea reducerii dependenței de aprovizionare din țări terțe. Noile norme impuse de regulament vor promova competitivitatea industriei europene și vor contribui la tranziția verde.

Regulamentul, care se aplică tuturor tipurilor de baterii și acumulatori, inclusiv deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, bateriilor pentru vehicule electrice și bateriilor industriale, stabilește cerințe cuprinzătoare pentru sfârșitul ciclului de viață al acestora. Aceste cerințe includ obiective și obligații de colectare, recuperarea materialelor și responsabilitatea extinsă a producătorilor.

Producătorii vor fi obligați să colecteze deșeurile de baterii portabile în procente crescânde până în 2030, iar pentru mijloacele de transport ușoare, un obiectiv specific de colectare va fi introdus până în 2031. Regulamentul stabilește, de asemenea, obiective de recuperare a litiului din deșeurile de baterii, precum și niveluri minime de conținut reciclat pentru diverse tipuri de baterii industriale, baterii SLI și baterii EV.

Economia circulară este un aspect cheie al noilor norme, promovând colectarea, recuperarea și reciclarea eficientă a bateriilor. Producătorii vor fi responsabili de colectarea deșeurilor de baterii, iar obiectivele de recuperare și reciclare vor fi stabilite pentru a maximiza utilizarea resurselor și a reduce impactul asupra mediului. În plus, regulamentul introduce cerințe de etichetare și informare, inclusiv privind conținutul reciclat al bateriilor, precum și un sistem de pașaport electronic pentru baterii și un cod QR pentru informații suplimentare.

Normele pentru operatori vor îmbunătăți funcționarea pieței interne a bateriilor prin stabilirea criteriilor de performanță, sustenabilitate și siguranță. Substanțe periculoase, precum mercurul, cadmiul și plumbul, vor fi restricționate, iar informațiile despre amprenta de carbon a bateriilor vor deveni obligatorii. Etichetarea adecvată și informarea consumatorilor vor contribui, de asemenea, la o concurență echitabilă pe piață.

Reducerea impactului social și asupra mediului reprezintă un obiectiv important al noului regulament. Norme stricte vor fi impuse operatorilor pentru a verifica sursa materiilor prime utilizate în baterii, astfel încât să se asigure că acestea sunt obținute în mod responsabil. Pentru a oferi suficient timp statelor membre și actorilor economici de pe piață pentru a se conforma, cerințele de etichetare vor intra în vigoare în etape, iar un cod QR va fi introdus într-un moment ulterior.

Regulamentul privind bateriile va înlocui Directiva actuală din 2006 și va completa legislația existentă referitoare la gestionarea deșeurilor. După votul Consiliului din 10 iulie, regulamentul va fi semnat de Consiliu și de Parlamentul European, iar textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Intrarea în vigoare va avea loc la 20 de zile după publicare.

Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în crearea unei economii circulare în sectorul bateriilor și este deosebit de importantă în contextul creșterii semnificative a mobilității electrice. Se estimează că cererea de baterii va crește de peste zece ori până în 2030.

Informațiile furnizate de Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) au fost preluate din comunicatul de presă al Comisiei Europene. SNRB este o organizație non-guvernamentală și non-profit care își propune să organizeze un sistem eficient de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), preluând responsabilitatea producătorilor și importatorilor din acest domeniu.

Despre Condei Tudorel